Τελευταία νέα
 
 
05/09/2014 Ανακοινώσεις  
ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΩΔ 2 ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΤΥΠΟΣ 1  
 
10/07/2014 Ανακοινώσεις  
ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΩΔ 4 & 5 ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΤΥΠΟΣ 2  
 
30/05/2014 Ανακοινώσεις  
ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ Η/Υ"  
 
29/04/2014 Ανακοινώσεις  
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ Η/Υ"  
 
28/04/2014 Ανακοινώσεις  
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ  
 
18/03/2014 Ανακοινώσεις  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ"  
 
20/01/2014 Ανακοινώσεις  
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ"  
 
07/01/2014 Ανακοινώσεις  
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ"  
 
06/12/2013 Ανακοινώσεις  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  
 
14/11/2013 Ανακοινώσεις  
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 2ΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "MYCOTICON" LEONARDO DA VINCI  
 
   
  Προγράμματα Κατάρτισης  
English version  
     
Τίτλος Προγράμματος : Κατάρτιση εργαζομένων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τ.Π.Ε
Ημ/νια Δημοσίευσης : 16/07/2007
Περιγραφή :

Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος και η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων χρήση Τ.Π.Ε από τους εργαζόμενους, η μείωση αντίστοιχα της επαγγελματικής τους υστέρησης και κατ' επέκταση, η αναβάθμιση του στελεχιακού και εργατικού δυναμικού των ελληνικών επιχειρήσεων.

Οι επιμέρους στόχοι που θα μας οδηγήσουν στην επίτευξη του σκοπού των προγραμμάτων Βασικών δεξιοτήτων χρήσης Τ.Π.Ε είναι :

  • Η δημιουργία στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και στις ανάγκες μιας επιχείρησης με την παροχή - απόκτηση εξειδικευμένων και πιστοποιημένων γνώσεων και δεξιοτήτων σε ένα  αντικείμενο άμεσα συνδεδεμένο με τις ανάγκες της θέσης εργασίας τους αλλά και της τοπικής αγοράς εργασίας.
  • Η απόκτηση του αναγνωρισμένου πιστοποιητικού που βεβαιώνει την κτήση των βασικών αυτών δεξιοτήτων, το οποίο αφενός χρησιμεύει στην αγορά εργασίας ως επιπλέον εφόδιο για την περαιτέρω ατομική τους εξέλιξη.
  • Η αύξηση της παραγωγικότητας των χρηστών Η/Υ.
  • Η βελτίωση της προσαρμοστικής ικανότητας των καταρτιζομένων στο νέο επιχειρησματικό περιβάλλον που δημιουργεί η Κοινωνία της Πληροφορίας.
  • Η αντίληψη από τους καταρτιζόμενους των αναγκών σύγχρονης Οικονομίας, σε σχέση με τις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών και τη σπουδαιότητα της διαχείρισης όλων των διαθέσιμων πόρων και πληροφοριών με ασφάλεια, ταχύτητα και μεγαλύτερη αξιοπιστία σε σχέση με άλλες συμβατικές και παραδοσιακές μεθόδους.
  • Η συμβολή στην κατοχύρωση της επαγγελματικής τους ιδιότητας.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Κοινωνία της Πληροφορίας
Θεματικό Πεδίο : Πληροφορική
Ωφελούμενοι : Εργαζόμενοι
Ώρες : 100
Έναρξη : 27/09/2007
Λήξη : 04/12/2007
Τόπος Υλοποίησης : Λάρισα
Αίτηση :
Επισυναπτόμενα αρχεία :
     

[ Online Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ]

[Επιστροφή]

 

 
Created and Hosted by Itbiz