Τελευταία νέα
 
 
05/09/2014 Ανακοινώσεις  
ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΩΔ 2 ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΤΥΠΟΣ 1  
 
10/07/2014 Ανακοινώσεις  
ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΩΔ 4 & 5 ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΤΥΠΟΣ 2  
 
30/05/2014 Ανακοινώσεις  
ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ Η/Υ"  
 
29/04/2014 Ανακοινώσεις  
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ Η/Υ"  
 
28/04/2014 Ανακοινώσεις  
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ  
 
18/03/2014 Ανακοινώσεις  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ"  
 
20/01/2014 Ανακοινώσεις  
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ"  
 
07/01/2014 Ανακοινώσεις  
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ"  
 
06/12/2013 Ανακοινώσεις  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  
 
14/11/2013 Ανακοινώσεις  
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 2ΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "MYCOTICON" LEONARDO DA VINCI  
 
   
  Profile in English  
English version  

C.V.T AEGEAS

It was founded in 1993 by a team of scientists in order to provide vocational training, to make professionals more productive and fight unemployment in the area of Thessaly.

OUR GOALS

 • Vocational schooling
 • Continuous development of vocational training programs.
 • Modern technology applications in education.
 • Linking occupation and training.
 • Development of close bonds among businesses, the society and local authorities.
 • Professional seminars for business staff.
 • Providing businesses with specialized staff.
 • EEC programs materialization.

COURSES OF ACTION

 • Materialization of vocational training programs.
 • Introduction of modern educational tools in vocational training
 • Providing further education to executives and tutors concerning new technological developments
 • Constant evaluation of educational programs resulting in higher standards.
 • Materialization of EEC programs in order to promote further development in our area, fight unemployment and provide more opportunities for occupation.

TARGET GROUPS

The CVT AEGEAS, during its seventh presence, in the area of Vocational Training, materialized a considerable amount of training programmes in all its certified thematic domains, which are addressed to the following target groups :

CONTINUOUS VOCATIONAL TRAINING

 • Long-lasting unemployment for young people (Primary Education).
 • Long-lasting unemployment of young people (Secondary Education).
 • Long-lasting unemployment of young people (University Education).

EMPLOYEES IN BUSINESSES

 • Long-lasting unemployment for young people (Primary Education).

SOCIAL EXCLUSION

 • Ressetlers, immigrants, refugees.
 • People who live in remote mountainous and islander areas.

COOPERATION IN TRANSNATIONAL PROGRAMMES

NETWORK EURCA

The Network EURCA is a European network aiming to gather information, to exchange experiences and to promote new business activities with respect to the production of chestnuts. The collaborating institutions of the network are :

 • AEGEAS Vocational Training Centre - Greece. Email : info@aegeaskek.gr
 • Institute of Restoration and Environment (IRMA S.L) - Spain. Email : irmas@infonegocio.com
 • Confederazione Italiana Agricoltori (CIA TOSCANA) - Italy. Email : E.Vacirca@cscs.it
 • Z-INVEST Training Centre - Greece.
 • LES VASEIX - France.
 • Chestnut Development Association MONTEVAL - Portugal.
 • Union of Farmers and Cattle deales - Union of Small Farmers (UGA -UPA) Spain.
 • FUNDACION VALDEORRAS - Spain.

PRESENTATION OF THE ACTIVITIES

Continuous Vocational Training subsidized by the European Social Fund.
Especially:

 • Vocational Training with respect to production of sweet-smelling and healing herbs (PETRA II),
 • Management of urban and industrial waste (Volos, 93-94),
 • Management of urban waste (Larisa, 1995),
 • Journalism for the support of local and regional development (Larisa, 1995),
 • Physical education in topics of mass sports (Larisa, 1995),
 • Vocational Training for trade businesses (Karditsa, 1995),
 • Vocational Training for the creation of agrotourism cooperatives (Karitsa, 1996),
 • Vocational Training in food-supply businesses (Larisa, 1997),
 • Vocational Training in customer services (Larisa, 1999),
 • Vocational Training in the decoration of trade places (Larisa, 1999),
 • Vocational Training in the design of touristic packages (Larisa, 1999),
 • Vocational Training in the organization and operation of touristic businesses (Larisa, 1999),
 • Vocational Training for advisors of Vocational Guidance(Larisa, 1999),
 • Vocational Training for attendants of elderly people(Larisa, 1999),
 • Vocational Training for executives of creative employment for children (Larisa, 1999),
 • Vocational Training for athletic tourism (Larisa, 1999),
 • Vocational Training for the protection of natural environment (Larisa, 2000),
 • Vocational Training in journalism (Larisa, 2000)
 • Vocational Training in the recycling of materials (Larisa, 2000),
 • 2 Training Programmes: Learning the Greek Language for unemployed Resettlers-Immigrants - Refugees in Certified Centres of Vocational Training for the equality of opportunities (Larisa, 2000-2003)

Adapt I & II initiatives :

 • PELASGIS : Adaptation of countryside-businesses in the alternative tourism. Protection and management of the local natural environment.
 • DANDI : Development of ecotourism in the areas of Platicambos and Nice in the Prefecture of Larissa

Participation in several European programmes like, PETRA, LEONARDO DA VINCI, YOUTH EXCHANGE PROGRAMMES in European Union, e.t.c.

Activities to inform the public about European Union topics such as sustainable growth (i.e, protection, management, development, e.t.c.). These activities will be materialized by groups of university students, instructors, members of several organizations, professional, e.t.c.

LEONARDO DA VINCI programmes with the collaboration of:

 • BBV (Germany). Vocational Training of five groups in several topics in Greece (1997-2000)
 • IRMA (Spain). International forest for cultivators of chestnuts (1997-1999)
 • IRMA (Spain). Chestnut millenium (1999-2001)

RANGE OF ACTIVITIES AND PROGRAMMES

 • Management and protection of natural environment,
 • Training and ongoing life-training,
 • Management of natural resources,
 • Management of waste,
 • Local design and development,
 • Cultural Heritage,
 • Tourism and promotion of alternative types of tourism (agro-tourism, ecotourism, e.t.c.),
 • Mass media and techniques of communication,
 • Regional and local growth projects,
 • Transnational collaborations in vocational training programmes and growth projects.

 

 
Created and Hosted by Itbiz