Τελευταία νέα
 
 
05/09/2014 Ανακοινώσεις  
ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΩΔ 2 ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΤΥΠΟΣ 1  
 
10/07/2014 Ανακοινώσεις  
ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΩΔ 4 & 5 ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΤΥΠΟΣ 2  
 
30/05/2014 Ανακοινώσεις  
ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ Η/Υ"  
 
29/04/2014 Ανακοινώσεις  
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ Η/Υ"  
 
28/04/2014 Ανακοινώσεις  
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ  
 
18/03/2014 Ανακοινώσεις  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ"  
 
20/01/2014 Ανακοινώσεις  
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ"  
 
07/01/2014 Ανακοινώσεις  
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ"  
 
06/12/2013 Ανακοινώσεις  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  
 
14/11/2013 Ανακοινώσεις  
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 2ΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "MYCOTICON" LEONARDO DA VINCI  
 
   
  Ιστορικό  
English version  

Το Κ.Ε.Κ. ΑΙΓΕΑΣ από το 1993, παρέχει ποιοτική επαγγελματική κατάρτιση σε ανέργους και εργαζομένους


Το 1993 ιδρύθηκε από μία ομάδα νέων επιστημόνων το Κέντρο Επαγγελματικής κατάρτισης ΑΙΓΕΑΣ με στόχο να καλύψει το κενό στον τομέα της Επαγγελματικής Κατάρτισης για την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας Θεσσαλίας αλλά και για την καταπολέμηση της ανεργίας.

Το Κ.Ε.Κ ΑΙΓΕΑΣ είναι πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 με αριθμό πιστοποίησης 2000056.

Ακολουθεί ένα σύντομο ιστορικό του Κ.Ε.Κ. από το 1993 μέχρι σήμερα.


 

1993
Ίδρυση του ΚΕΚ ΑΙΓΕΑΣ με έδρα την Λάρισα. Υποβολή και υλοποίηση των πρώτων προγραμμάτων κατάρτισης από το Υπουργείο Εργασίας.

1994
Υλοποίηση των πρώτων διακρατικών προγραμμάτων PETRA και YOUTH FOR EUROPE.

1995
1η Πιστοποίηση του ΚΕΚ ΑΙΓΕΑΣ ως Εθνικό Κέντρο Κατάρτισης με παραρτήματα στην Θεσσαλονίκη και στην Ξάνθη και υλοποίηση των πρώτων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης του Β' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης από το υπουργείο Εργασίας και από την γενική Γραμματεία Περιφέρειας Θεσσαλίας.

1996 - 1997
Yποβολή και υλοποίηση της Κοινοτικής Διακρατικής Πρωτοβουλίας ADAPT και πιλοτικού Ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo Da Vinci σχετικά με το κάστανο και την ανάπτυξη της ορεινής υπαίθρου.

1998
2η Πιστοποίηση του ΚΕΚ ΑΙΓΕΑΣ από το ΕΚΕΠΙΣ ως περιφερειακό κέντρο κατάρτισης με Έδρα την Λάρισα στα θεματικά πεδία του α) πολιτισμός και αθλητισμός, β) τουρισμός και παροχή υπηρεσιών, γ) εκπαιδευτικά επαγγέλματα και δ) περιβάλλον. Υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος Leonardo Da Vinci σχετικά με την προώθηση του κάστανου σε συνεργασία με Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία και Γαλλία.

  1999
Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης συνόλου 68.240 ωρών κατάρτισης εποπτευόμενες από το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο Ανάπτυξης και την γενική γραμματεία Περιφέρειας Θεσσαλίας.

2000
Υλοποίηση του κοινοτικού πιλοτικού προγράμματος Leonardo Da Vinci με σκοπό την οργάνωση της βιολογικής γεωργίας. Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης 58.710 ωρών.

2001
3η Πιστοποίηση του ΚΕΚ ΑΙΓΕΑΣ από το ΕΚΕΠΙΣ στις νέες υπερσύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις στην Ηρώων Πολυτεχνείου 211.

2002
Υλοποίηση κοινοτικού πιλοτικού προγράμματος Leonardo Da Vinci με στόχο την ανάπτυξη της υπαίθρου και την ανάπτυξη της μανιταρο-καλλιέργειας.

2003
Υλοποίηση των πρώτων προγραμμάτων κατάρτισης από το Γ' ΚΠΣ σε Λάρισα, Βόλο και Καρδίτσα.

2004
Πιστοποίηση του ΚΕΚ ΑΙΓΕΑΣ και στο θεματικό πεδίο της πληροφορικής και υλοποίηση των πρώτων προγραμμάτων κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες πληροφορικής με την έκδοση των πιστοποιητικών από το Cambridge.

  2005
Πιστοποίηση του ΚΕΚ ΑΙΓΕΑΣ σε όλα και τα 9 θεματικά πεδία από το ΕΚΕΠΙΣ. Ολοκλήρωση και παρουσίαση στην Commission στις Βρυξέλλες ως μια καλή πρακτική του κοινοτικού προγράμματος Leonardo Da Vinci με την πρωτοποριακή μέθοδο της on line & distance learning αλλά και της online certification σε θέματα βιολογικής γεωργίας

2006
Πιστοποίηση των νέων εγκαταστάσεων του ΚΕΚ ΑΙΓΕΑΣ στην Σωκράτους 111 (εμπορικό κέντρο / κτίριο της Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας) στην Λάρισα.

2007
Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων και εργαζομένων του Γ'Κ.Π.Σ.

 

 
Created and Hosted by Itbiz