Τελευταία νέα
 
 
05/09/2014 Ανακοινώσεις  
ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΩΔ 2 ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΤΥΠΟΣ 1  
 
10/07/2014 Ανακοινώσεις  
ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΩΔ 4 & 5 ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΤΥΠΟΣ 2  
 
30/05/2014 Ανακοινώσεις  
ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ Η/Υ"  
 
29/04/2014 Ανακοινώσεις  
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ Η/Υ"  
 
28/04/2014 Ανακοινώσεις  
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ  
 
18/03/2014 Ανακοινώσεις  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ"  
 
20/01/2014 Ανακοινώσεις  
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ"  
 
07/01/2014 Ανακοινώσεις  
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ"  
 
06/12/2013 Ανακοινώσεις  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  
 
14/11/2013 Ανακοινώσεις  
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 2ΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "MYCOTICON" LEONARDO DA VINCI  
 
   
  Ανακοινώσεις  
English version  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ"
18/03/2014
 
 

Στις 18 του μηνός Μαρτίου ημέρα Τρίτη του έτους 2014 στα γραφεία της Ηρώων Πολυτεχνείου 211 του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Κ.Ε.Κ ΑΙΓΕΑΣ συγκλίθηκε η επιτροπή επιλογής αιτούντων για το πρόγραμμα  με τίτλο "ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ" του έργου "Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα εξειδικευμένα κέντρα κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης ατόμων με αναπηρίες (Αμεα) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση" με αριθμό έγκρισης 3.31661/Οικ.5.19414, της πράξης "10:Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 8 περιφέρειες σύγκλισης" ενταγμένης στο Ε.Π "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" με μόνο θέμα στην ημερήσια διάταξη της, την αξιολόγηση των αιτήσεων των ατόμων του παραπάνω προγράμματος και την τελική επιλόγή των καταρτιζομένων.

Οι επελεγέντες στο πρόγραμμα είναι οι εξής : ΑΡΣΕΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΤΣΑΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΜΠΑΛΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΛΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΠΑΡΜΠΟΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΛΕΚΑ ΠΟΛΥΤΙΜΗ, ΝΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΦΕΡΕΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΧΑΛΚΙΑ ΕΛΕΝΗ.

Οι επιλαχόντες του προγράμματος είναι οι εξής : ΜΠΑΤΣΙΚΑ ΣΟΦΙΑ, ΓΚΑΝΤΑΪΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΑΛΤΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΜΑΚΡΗΣ ΑΔΑΜΟΣ, ΓΑΪΤΑΝΑ ΜΑΡΙΑ, ΤΣΙΑΜΑΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ[ Επιστροφή στις Ανακοινώσεις ]

 
Created and Hosted by Itbiz