Τελευταία νέα
 
 
05/09/2014 Ανακοινώσεις  
ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΩΔ 2 ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΤΥΠΟΣ 1  
 
10/07/2014 Ανακοινώσεις  
ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΩΔ 4 & 5 ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΤΥΠΟΣ 2  
 
30/05/2014 Ανακοινώσεις  
ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ Η/Υ"  
 
29/04/2014 Ανακοινώσεις  
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ Η/Υ"  
 
28/04/2014 Ανακοινώσεις  
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ  
 
18/03/2014 Ανακοινώσεις  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ"  
 
20/01/2014 Ανακοινώσεις  
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ"  
 
07/01/2014 Ανακοινώσεις  
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ"  
 
06/12/2013 Ανακοινώσεις  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  
 
14/11/2013 Ανακοινώσεις  
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 2ΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "MYCOTICON" LEONARDO DA VINCI  
 
   
  Ανακοινώσεις  
English version  
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ Η/Υ"
29/04/2014
 
 
Σας ενημερώνουμε ότι από τις 29/04/2014 εώς 08/05/2014 ξεκινάει η υποβολή των αιτήσεων του προγράμματος με τίτλο "Εγκαταστάτης - Συντηρητής Η/Υ" για ΑΜΕΑ . Το πρόγραμμα εντάσσεται στα πλαίσια του έργου "Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων απο πιστοποιημένα εξειδικευμάν κέντρα κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης ατόμων με αναπηρίες (Αμεα) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση" με αριθμό έγκρισης 3.31661/Οικ. 5.19414, της πράξης "10:Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 8 περιφέρειες σύγκλισης" ενταγμένης στο Ε.Π "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού". Το προτεινόμενο πρόγραμμα είναι διάρκειας 700 ώρών και περιλαμβάνει τα εξής στάδια : Προκατάρτιση, Κατάρτιση, Πρακτική άσκηση στο Εργαστήριο. Απαραίτητη προϋποθεση είναι οι υποψήφιοι να είναι ΑΜΕΑ και απόφοιτοι ΛΥΚΕΙΟ/ΙΕΚ/Τ.Ε.Ι/Α.Ε.Ι Δικαιολογητικά συμμετοχής: Πρόσφατη φωτογραφία, Φωτοτυπία Απολυτήριο / Πτυχίο (επικυρωμένη). Φωτοτυπία ταυτότητας (επικυρωμένη). Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας (επικυρωμένη) Φωτοτυπία επίσημου εγγράφου αναγραφής αριθμού μητρώου ΙΚΑ. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας. Παραπεμπτικό σημείωμα του ΟΑΕΔ. Γνωματεύσεις πιστοποίησης για την κατηγορία των ΑΜΕΑ. Πληροφορίες για συμμετοχή δίνονται από το Κ.Ε.Κ ΑΙΓΕΑΣ, Ηρώων Πολυτεχνείου 211 1ος όροφος καθημερινά από 09:00 έως 14:00 τηλ 2410/579565,6,7. Αρμόδιο πρόσωπο η Κυρία Γκαραβέλη Άννα Παρακάτω επισυνάπτεται η αίτηση συμμετοχής.[ Επιστροφή στις Ανακοινώσεις ]

 
Created and Hosted by Itbiz